TDU
top2

Föreningen
     
 

Uppfinnarkvällar

Vi träffas vanligen varannan tisdag i föreningens lokal i Kardborren* där vi dricker kaffe med smörgås**. Se efter i kalendariet när kommande uppfinnarkväll är planerad eller tag kontakt med någon av dem som står som värdar för uppfinnarkvällen för att få mer information.

En av de aktivitetstyper som kan genomföras under en aktivitetskväll är:

Open Space

”Om uppfinningar med uppfinnare"

Har du en idé du vill prata med andra uppfinnare om?
Har du erfarenhet av att få uppfinningar framåt?
Tycker du man pratar om fel saker på möten?

Svarar du ja på något av detta ska du komma till TDU på Kardborren där vi ska använda en mycket effektiv mötesform där alla deltagare alltid hittar någon som har svaren eller som vill lyssna.

Mötet leds av Anders Björsell som har gjort detta ett flertal gånger, alltid med lika häpnadsväckande resultat.

Agenda för en standarduppfinnarkväll

19.00 Inledande kaffestund - Presentation av nya medlemmar, kollegial samvaro med allmän diskussion. Under denna punkt diskuteras aktuella frågor av allmänt intresse.

19.15 Möte - Idéutveckling - Denna del av programmet är normalt endast öppen för de TDU's medlemmar som genom sitt deltagande i mötet skriftligen godkänt reglerna för TDU's Idémöten

1. Förslag till ämnen som skall diskuteras
Deltagare har någon dag i förväg överenskommit med kvällsvärden eller någon från styrelsen om en idé eller ett problem att ta upp. Kvällens värd beslutar om vilka idéer som skall tas upp inför kvällens session och avgör om ämnet kanske bättre lämpar sig för enskild diskussion med i mindre grupp.


2. Föredragning av problemställningen.
Förslagslämnaren föredrar sin idé eller sitt problem inför gruppen. (eller av kvällsvärden)

3. Mötesdeltagarna presenterar sina lösningar.
Deltagarna i mötet presenterar i tur och ordning sina lösningar på problemställningen. Aktuell presentatör av idé antecknar och tar till sig allt som framkommit såsom varande sin egen idé. Alla skall ges möjlighet att framföra sitt förslag till lösning och uttrycka sin uppfattning, utan att bli motsagd.
Kvällsvärden får när han vill kommentera och avbryta, om det finns anledning till det.

4. Allmän diskussion.
Ordet är fritt – kvällsvärden leder diskussionen – systematiserar deltagarnas synpunkter – går igenom de lösningar som kommit upp – efterfrågar allmänna synpunkter och råd. Det kan naturligtvis inkludera allt från helt nya idéer eller konstruktionslösningar till lämpliga affärskontakter. Ibland kan det också framkomma, att uppfinningen redan finns och arbetet bör läggas ned. Oftast får idégivaren bekräftat att han tänkt rätt och styrkt av mötet kan han gå vidare! Tips på olika sätt till finansiering, lämpliga kontakter för marknadsföring, royalties, prissättning m.m. framkommer.

5. Sammanfattning och avslut av problemlösning.
Kvällsvärden sammanfattar ämnet och nästa idégivare står på tur. Ofta återkommer man till en idé som behandlats under tidigare kvällar, sedan funderingar på olika håll lett till nya lösningar! Mötets deltagare är inte tillåtna att diskutera idéerna sinsemellan men kan enskilt kontakta förslagsställaren.


21.00-22.00 Kvällens möte avslutas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan sker till:
Anders Björsell
Mobil: 0705-60 91 91
E-post: uppfinnarkvall@tdu.nu*Plats: kontorshuset Kardborren, Kanalvägen 17 4 tr, Täby – vid Roslags Näsby Centrum.

**TDU bjuder medlemmarna på kaffe, smörgås kan beställas för 40 :- senast kl 10.00 samma dag


-------------------------------------------------
Rapport från tidigare uppfinnarkvällar under hösten 2011

Ett kort bildgalleri från Open Space mötet 27 september finns här.


Uppdaterad: 2012-03-27