TDU
top2

Föreningen
     
 

Hjälp till uppfinnare

Har du en bra uppfinning och vill komma vidare?

Då kan det kanske vara läge att vara med på en av TDUs tisdagskvällar där du under sekretess kan diskutera idén och få tips om hur du kommer vidare på ett bra sätt. Beroende på tid och förmåga, hjälper vi dig gärna med synpunkter, råd och tips. Om styrelsen bedömer det angeläget, kan vi också i ett initialskede hjälpa till med en liten delfinansiering. Eftersom vår tillgång på medel är mycket begränsad, blir inte vår förmåga att hjälpa till ekonomiskt så stor som vi skulle önska, men vi kanske kan slussa Dig vidare till en bidragsgivare som är bättre rustad.

Just nu har vi kontakt med ett:
Agentur företag i industriförsäljning
som söker
skyddad produkt att sälja
Är Du intresserad eller vill veta mer om detta
så kontakta info@tdu.nu och ange rubriken "agentur",
så förmedlar vi kontakten.

Din uppfinning kommer givetvis att behandlas under sekretess.

Vänd dig med förtroende till:

Täby-Danderyd Uppfinnarförening

Telefon: 08-756 47 47
e-post: info@tdu.nu

Box 255
S-183 23 Täby

Plusgiro nr: 57 46 79-7


Uppdaterad: 2013-08-13