TDU
top2

Föreningen
     
 

Open Space, på Kardborren den 27 september 2011

Open Space kvällen samlade 17 deltagare.
 
Kvällen värd Anders Björsell informerade om uppläggningen av Open Space kvällen.

Förslag till diskusionsteman presenterades runt bordet. Linda Krondahl från företaget HiNation, speciellt inbjuden till kvällen, presenterade sin produkt och en problemställning kring denna.
Förslagställarna skrev upp sina teman på lappar som sattes upp på tavlan och deltagarna skrev upp sig för de teman som de var intresserade av.
 
De teman som fått flest intresserade deltagare
blev diskuterade i grupper.
Alla - inte bara fotografen - kunde obehindrat flyta
runt mellan gruppgerna
Kvällen avslutades med en gemensam redovisning av de olika gruppdiskusionerna.Information om kommande Open Space kvällar hittar du i Kalendariet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uppdaterad: 2011-09-18