TDU
top2

Föreningen
     
 

Atkuell information
(på denna sida står information om stipendier att söka mm)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––-––-–-––--

För närvarande inga stipendier annonserade.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––-––-–-––--


Aktuella länkar från SUF:
Programmet Innovation från Regional Tillväxt IRT med ett nionde innovationskontor (SUFs remissvar):
http://www.uppfinnare.se/irt_nionde_innovationskontoret
Om Webbutbildning InnovationOnLine
http://www.innovationonline.se/
SUF har fått finansering från Tillväxtverket där målet är att fler kvinnor ska ges möjlighet att utveckla sina ide'er. Projektets främsta metod är att använda konceptet Mentor Ring: se länkarna:
http://www.uppfinnare.se/kvinnliga_uppfinnare_2011_2014 och http://www.uppfinnare.se/mentorring


Till sidans början


Uppdaterad: 2012-09-08